02.04.2021. » 13:58 | ACDC


Sastanak stažista sa Predsednikom Osnovnog suda u Mitrovici Nikolom KabašićemDana 01.04.2021. u Osnovnom Sudu u Mitrovici, 10 izabranih stažista su imali sastanak sa predsednikom suda Nikolom Kabašićem pred početak obavljanja pripravničkog staža. Stažisti su angažovani preko NVO ACDC na projektu „Poboljšanje transparentnosti i vladavine zakona u sredinama sa većinskim srpskim stanovništvom“ finansiranog od strane INL u saradnji sa NVO AKTIV.

sastanak-stazista-sa-predsednikom-osnovnog-suda-u-mitrovici-nikolom-kabasicem
FOTO: ACDC

Dana 01.04.2021. u Osnovnom Sudu u Mitrovici, 10 izabranih stažista su imali sastanak sa predsednikom suda Nikolom Kabašićem pred početak obavljanja pripravničkog staža. Stažisti su angažovani preko NVO ACDC na projektu „Poboljšanje transparentnosti i vladavine zakona u sredinama sa većinskim srpskim stanovništvom“ finansiranog od strane INL u saradnji sa NVO AKTIV. Predsednik suda Kabašić poželeo je dobrodošlicu budućim stažistima, objasnio im šta mogu da očekuju u narednih tri meseca tokom stažiranja, šta će biti njihove uloge i zadaci u sudu. Takođe, izvršni direktor NVO ACDC poželeo je sreću izabranim stažistima u budućem radu.