11.12.2021. » 08:14 | UN


Trening "Mehanizmi UN za ljudska prava i rad Institucije Zaštitnika građana na Kosovu" 10.12.2021U okviru projekta „Omogućavanje pristupa pravosuđu i promovisanje ljudskih prava u regionu Mitrovice“, koji finansira UNMIK, 10. decembra 2021. godine, ACDC je obeležio Dan ljudskih prava organizovanjem treninga na temu "Mehanizmi UN za ljudska prava i uloga Institucije Zaštitnika građana na Kosovu". Kao predavače, ACDC je pozvao zamenicu Zaštitnika građana, gđu. Mariju Radulović, i stručnjaka za ljudska prava g. Ljubišu Baščarevića. Diplomirani studenti, pravnici i aktivisti civilnog društva prisustvovali su ovom događaju koji je imao za cilj da poveća znanje i razumevanje učesnika o postojećim mehanizmima UN za ljudska prava i ulozi Institucije Zaštitnika građana na Kosova (OiK).

trening-mehanizmi-un-za-ljudska-prava-i-rad-institucije-zastitnika-gradana-na-kosovu-10122021
FOTO: UN

U okviru projekta „Omogućavanje pristupa pravosuđu i promovisanje ljudskih prava u regionu Mitrovice“, koji finansira UNMIK, 10. decembra 2021. godine, ACDC je obeležio Dan ljudskih prava organizovanjem treninga na temu "Mehanizm UN za ljudska prava i uloga Institucije Zaštitnika građana na Kosovu". Kao predavače, ACDC je pozvao zamenicu Zaštitnika građana, gđu. Mariju Radulović, i stručnjaka za ljudska prava g. Ljubišu Baščarevića. Diplomirani studenti, pravnici i aktivisti civilnog društva prisustvovali su ovom događaju koji je imao za cilj da poveća znanje i razumevanje učesnika o postojećim mehanizmima UN za ljudska prava i ulozi Institucije Zaštitnika građana na Kosova (OiK).

Gospodin Baščarević je prisutne upoznao sa mehanizmima UN za ljudska prava i naveo da organizacije civilnog društva i Zaštitnik građana treba da rade zajedno za dobrobit stanovnika Kosova kako bi doprineli unapređenju ljudskih prava. Gospođa Radulović je govorila o ulozi Zaštitnika građana u zaštiti ljudskih prava i najavila da OiK priprema kampanju za nevećinske zajednice u ruralnim područjima.

Praktična strana treninga uključivala je odvojene grupne diskusije i prezentacije učesnika o izazovima, kršenju ljudskih prava i iskustvima iz stvarnog života na Kosovu, kao i preporuke za rad i vidljivost OiK-a.