14.11.2021. » 19:14 | ACDC


Trening - Uvod u ljudska pravaU okviru projekta „Olakšavanje pristupa pravosudju i promovisanje ljudskih prava u regionu Mitrovice“, koji finansira UNMIK, ACDC je 12. novembra 2021 organizovao trening pod nazivom Uvod u ljudska prava. Predavač je bio bivši Ombudsman, g. Hiljmi Jašari.

trening-uvod-u-ljudska-prava
FOTO: ACDC

U okviru projekta „Olakšavanje pristupa pravosudju i promovisanje ljudskih prava u regionu Mitrovice“, koji finansira UNMIK, ACDC je 12. novembra 2021 organizovao trening pod nazivom Uvod u ljudska prava. Predavač je bio bivši Ombudsman, g. Hiljmi Jašari.

Glavni cilj treninga je bio da se poveća znanje i razumevanje učesnika o ljudskim pravima, radu OiK-a i saradnji mladih pravnika i organizacija civilnog društva sa institucijom Ombudsmana. Praktična strana treninga obuhvatala je odvojene grupne diskusije i prezentacije učesnika na teme prava žena i prava deteta.

Treningu su prisustvovali diplomirani studenti, pravnici i aktivisti civilnog društva.

ACDC će nastaviti da promoviše ljudska prava kroz edukativne treninge.