22.06.2022. » 11:59 | ACDC


Završna konferencija projekta „Olakšavanje pristupa pravosuđu i promovisanje ljudskih prava u regionu Mitrovice“Konferencija o ljudskim pravima, ujedno i završni događaj projekta „Olakšavanje pristupa pravosuđu i promovisanje ljudskih prava u regionu Mitrovice“  koji podržava UNMIK, održana je 21. juna u prostorijama Međunarodnog poslovnog koledža u Mitrovici.

zavrsna-konferencija-projekta-olaksavanje-pristupa-pravosudu-i-promovisanje-ljudskih-prava-u-regionu-mitrovice
FOTO: ACDC

Konferencija o ljudskim pravima, ujedno i završni događaj projekta „Olakšavanje pristupa pravosuđu i promovisanje ljudskih prava u regionu Mitrovice“, koji podržava UNMIK, održana je 21. juna u prostorijama Međunarodnog poslovnog koledža u Mitrovici.

Panelisti su bili g. Jerome Bouyjou, šef UNMIK-ove kancelarije za ljudska prava, gđa. Marija Radulović, zamenica Ombudsmana Kosova, i g. Ljubiša Baščarević, iz Kancelarije Saveta Evrope u Prištini. Na konferenciji se govorilo o stanju ljudskih prava na Kosovu, sa posebnim naglaskom na mandat Institucije Ombudsmana Kosova i Saveta Evrope i njihovu ulogu u zaštiti ljudskih prava.

Dušan Radaković, izvršni direktor Centra za zastupanje demokratske kulture (ACDC), otvorio je konferenciju i predstavio rezultate i dostignuća projekta.

„Uložili smo mnogo napora da podignemo svest građana na Kosovu o poštovanju ljudskih prava. Kroz ovaj projekat uspostavili smo saradnju sa Institucijom Ombudsmana, jer smatramo da je to veoma važna institucija na Kosovu, posebno na severu. Ostvarivanje kontakta sa ljudima i primanje pritužbi pomaže onima čija su ljudska prava kršena“, rekao je Jerome Bouyjou, šef Kancelarije za ljudska prava UNMIK-a i predstavnik Visokog komesara UN za ljudska prava.

Marija Radulović, zamenica Ombudsmana, potvrdila je saradnju sa UNMIK-om i pohvalila napore svih prisutnih panelista u promociji ljudskih prava. Pored toga, panelisti su razgovarali o nacionalnim i evropskim/međunarodnim standardima ljudskih prava i njihovoj primeni.

Konferenciji su prisustvovali advokati, aktivisti civilnog društva, novinari i građani.

Kroz različite aktivnosti, projekat „Olakšavanje pristupa pravosuđu i promovisanje ljudskih prava u regionu Mitrovice“ koji finansira UNMIK, imao je za cilj da poboljša uslove rada u Osnovnom sudu u Mitrovici i poveća kapacitete za promociju ljudskih prava u regionu Mitrovice.

Infografika prikazuje dostignuća projekta od septembra 2021. do juna 2022. godine.