1 Analiza - Korrupsioni në Veriun e Kosovës Analiza - Korrupsioni në Veriun e Kosovës Shkarko
2 BROSHURË - Rritja e Transparencës dhe Sundimit të Ligjit në Komunitetet me Shumicë Serbe të Kosovës BROSHURË - Rritja e Transparencës dhe Sundimit të Ligjit në Komunitetet me Shumicë Serbe të Kosovës Shkarko
3 ANALIZA E KERKIMIT - Nevojat dhe pritjet e avokatëve të rinj në veri të kosovës - SFIDAT DHE ZGJIDHJET ANALIZA E KERKIMIT - Nevojat dhe pritjet e avokatëve të rinj në veri të kosovës - SFIDAT DHE ZGJIDHJET Shkarko
4 HULUMTIM MBI PROBLEMET DHE SFIDAT NË LIDHJE ME STATUSIN SOCIO-EKONOMIK TË GRAVE TË PUNËSUARA DHE TË PAPUNËSUARA NË VERIUN E KOSOVËS HULUMTIM MBI PROBLEMET DHE SFIDAT NË LIDHJE ME STATUSIN SOCIO-EKONOMIK TË GRAVE TË PUNËSUARA DHE TË PAPUNËSUARA NË VERIUN E KOSOVËS Shkarko
5 Përshkrim i shkurtër i projektit - Përmirësimi i transparencës dhe sundimit të ligjit në komunat me shumicë të komunitetit serb Përshkrim i shkurtër i projektit - Përmirësimi i transparencës dhe sundimit të ligjit në komunat me shumicë të komunitetit serb Shkarko
6 PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE - Avokati i Popullit ne sistemin e mbrojtja kunder diskriminimit PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE - Avokati i Popullit ne sistemin e mbrojtja kunder diskriminimit Shkarko
7 Thirrje për OJQ-të - Një Proklamatë Thirrje për OJQ-të - Një Proklamatë Shkarko
8 Aktivizmi qytetar në Kosovë në nivelin lokal Aktivizmi qytetar në Kosovë në nivelin lokal Shkarko
9 ACDC - Analiza e personave të zhdukur në Kosovë ACDC - Analiza e personave të zhdukur në Kosovë Shkarko
10 ANALIZA E HULUMTIMIT - NDIKIMI I VIRUSIT COVID-19 NË BESIMIN E QYTETARËVE ANALIZA E HULUMTIMIT - NDIKIMI I VIRUSIT COVID-19 NË BESIMIN E QYTETARËVE Shkarko
11 Zbatimi i transparencës dhe përfshirjes së qytetarëve në vendimmarrje në nivel lokal në veri të Kosovës, dokument i politikave Zbatimi i transparencës dhe përfshirjes së qytetarëve në vendimmarrje në nivel lokal në veri të Kosovës, dokument i politikave Shkarko