04.08.2022. » 14:27 | ACDC


Saopštenje za javnostPredstavnici organizacija civilnog društva i medija iz srpske zajednice na Kosovu, okupljeni oko platforme Empirika, pozivaju sve strane da mirnim putem reše krizu na severu Kosova nastalu zbog najave početka sprovođenja odluke o preregistraciji srpskih tablica (sa oznakama gradova na Kosovu) na RKS i uspostavljanja reciprociteta o ličnim kartama koje izdaje Republilka Srbija.

 

saopstenje-za-javnost-3
FOTO: ACDC

Pozivamo vlade u Beogradu i Prištini da se suzdrže od bilo kakvih jednostranih poteza i da zapaljivu retoriku zamene konstruktivnim dijalogom koji je jedini put ka pronalaženju održivog rešenja koji će uvažiti potrebe građana.

Pozivamo međunarodnu zajednicuEUSADdržave Kvinte da neodložno i što pre uspostave prostor za dijalog na političkom nivou uz insistiranje na neposrednom kontaktu delegacija Beograda i Prštine.

Pozivamo Srpsku listu da kao član Vlade Kosova, Skupštine Kosova i drugih lokalnih i centralnih institucija, preuzme odgovornost i uzme aktivno učešće u rešavanju ovog problema, i da pored komunikacije sa Beogradom uspostavi institucionalni kanal komunikacije i sa premijerom Kosova što je jedini ispravni put politički odgovornog delovanja. Poslanici i ministri Srpske liste su jedini politički predstavnici kosovskih Srba u institucijama na Kosovu, i stoga je neophodno da pasivno delovanje zamene proaktvnom ulogom u rešavanju problema koji neposredno pogađaju građane. U tom procesu je neophodno uspostaviti neposrednu i neometanu komunikaciju sa lokalnim stanovništvom, nevladinim sektorom i svim relevantnim činiocima iz redova zajednice kosovskih Srba.

Podsećamo vladu u Prištini da je u ovoj situaciji povećanih tenzija posebna obaveza nadležnih da na svim službenim jezicima na Kosovu objavljuju sve informacije, dokumenta, saopštenja i da ista dođu do svih građana na Kosovu. Na ovaj način će se sprečiti sve nejasnoće, dezinformacije i lažne ili iskrivljene vesti, koje mogu da ugroze opšti mir i bezbednost pojedinca.

Nedostatak komunikacije sa lokalnim zajednicama i angažovanjem jedinica specijalne policije direktno su uticali na podizanje tenzija na severu Kosova i prete da prodube visok stepen nepoverenja između dve najbrojnije etničke zajednice na Kosovu, pa se umesto konstruktivnog dijaloga energija i prostor usmeravaju na destabilizaciju prilika na terenu i iznuđena rešenja koja su neretko na štetu građana.

Mi, predstavnici civilnog sektora i medija iz srpske zajednice na Kosovu, kao aktivisti i građani želimo da se mržnja, napetost i nestabilnost okončaju, a dijalogom i zajedničkim rešavanjem problema uspostave okolnosti za zajednički život, saradnju i prosperitet.

 

Potpisnici:

 • Centar za mir i toleranciju (CPT)
 • Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC)
 • Forum za razvoj i multietničku saradnju (FDMC)
 • Goraždevac Media Group
 • Humani centar Mitrovica
 • Komunikacija za razvoj društva (CSD)
 • NVO AKTIV
 • Omladinska parteška aktivnost
 • RTV KIM
 • Radio Kontakt Plus
 • Svetionik