1 Broshurë - Promovimi i dialogut ndëretnik në pushtetin lokal Broshurë - Promovimi i dialogut ndëretnik në pushtetin lokal Shkarko
2 Përmbledhje e politikash - Rekomandime për harmonizimin e legjislacionit të Kosovës me standardet e procesit të anëtarësimit në BE	Përmbledhje e politikash - Rekomandime për harmonizimin e legjislacionit të Kosovës me standardet e procesit të anëtarësimit në BE Shkarko
3 Rritja e transparencës dhe sundimit të ligjit në komunat me shumicë serbe në Kosovë 2022-2023
Rritja e transparencës dhe sundimit të ligjit në komunat me shumicë serbe në Kosovë 2022-2023 Shkarko
4 Infografik - “Lehtësimi i qasjes në drejtësi dhe promovimi i të drejtave të njeriut në rajonin e Mitrovicës” Infografik - “Lehtësimi i qasjes në drejtësi dhe promovimi i të drejtave të njeriut në rajonin e Mitrovicës” Shkarko
5 Broshurë - Institucioni i Avokatit të Popullit Broshurë - Institucioni i Avokatit të Popullit Shkarko
6  Broshurë - Agjencia kundër Korrupsionit Broshurë - Agjencia kundër Korrupsionit Shkarko
7 Infografik - Qëndrimet e qytetarëve ndaj korrupsionit në veri të Kosovës Infografik - Qëndrimet e qytetarëve ndaj korrupsionit në veri të Kosovës Shkarko
8 BROSHURË - Rritja e Transparencës dhe Sundimit të Ligjit në Komunitetet me Shumicë Serbe të Kosovës BROSHURË - Rritja e Transparencës dhe Sundimit të Ligjit në Komunitetet me Shumicë Serbe të Kosovës Shkarko