10 vite përvojë


Për ne

Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike (ACDC) është një organizatë lokale e shoqërisë civile, me seli në Mitrovicën e Veriut, në Kosovë dhe është themeluar në Dhjetor 2011.

Punojmë në forcimin e kulturës demokratike dhe dialogut në rajonin e Mitrovicës

Përmirësimi i dukshëm i politikave sociale në rajonin e Mitrovicës

Identifikimi dhe promovimi i interesave të qytetarëve të Mitrovicës

Vendosja e mekanizmave efektivë që do të mundësojë organizatave të shoqërisë civile të monitorojnë llogaridhënien e qeverive lokale dhe institucioneve

Krijimi i mundësive për shkëmbim të lirë ndërkulturor

Lajme


Lexoni historinë tonë

ojq-acdc-menaxher-i-ri-i-programit

ACDC Lajme | 2021-09-01

OJQ ACDC - Menaxher i ri i programit

Slobodan Stoshiq u diplomua në Departamentin e Gjuhës dhe Letërsisë ...

konferenca-te-drejtat-pronesore-ne-kosove-23-shtator-2021-nga-ora-1100

Njoftime | 2021-09-20

Konferenca "Të drejtat pronësore në Kosovë" - 23 shtator 2021 - nga ora 11:00

Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike – OJQ ACDC përzemërsisht ju fton ...

Për më shumë informacion
na kontaktoni

0


Projektit

0+


Përfituesit

0


Publikime

0+


Partneritete

Të tjerët për ne

Donatorët dhe partnerët

US Ambasada Kosovo
Kfos
Unmik
CSSP
Britanska ambasada na Kosovu
NED
ATRC
GIZ
IBCM
Kancelarija Poverenika za jezike

Pajtohuni në gazetën tonë