10 vite përvojë


Për ne

Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike (ACDC) është një organizatë lokale e shoqërisë civile, me seli në Mitrovicën e Veriut, në Kosovë dhe është themeluar në Dhjetor 2011.

Punojmë në forcimin e kulturës demokratike dhe dialogut në rajonin e Mitrovicës

Përmirësimi i dukshëm i politikave sociale në rajonin e Mitrovicës

Identifikimi dhe promovimi i interesave të qytetarëve të Mitrovicës

Vendosja e mekanizmave efektivë që do të mundësojë organizatave të shoqërisë civile të monitorojnë llogaridhënien e qeverive lokale dhe institucioneve

Krijimi i mundësive për shkëmbim të lirë ndërkulturor

Lajme


Lexoni historinë tonë

konference-per-diversitetin-kulturor

ACDC Lajme | 27 korr 2022

Konferencë për Diversitetin Kulturor

Konferenca për diversitetin kulturor u mbajt sot në ambientet e Qendrës ...

konference-per-diversitetin-kulturor-26-korrik-2022-1800-2000

Njoftime | 21 korr 2022

Konferencë për Diversitetin Kulturor - 26 Korrik 2022 - 18:00 – 20:00

Organizata Joqeveritare Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike ju fton përzemërsisht të ...

njoftim-per-media

Media | 4 gush 2022

Njoftim për media

Përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile dhe mediave nga komuniteti serb në ...

Për më shumë informacion
na kontaktoni

0


Projektit

0+


Përfituesit

0


Publikime

0+


Partneritete

Të tjerët për ne

Donatorët dhe partnerët

US Ambasada Kosovo
Kfos
Unmik
CSSP
Britanska ambasada na Kosovu
NED
ATRC
GIZ
IBCM
Kancelarija Poverenika za jezike
INL
Reactor
CDF
KSCF
Norwegian Embassy Kosovo

Video

Pajtohuni në gazetën tonë