10 vite përvojë


Për ne

Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike (ACDC) është një organizatë lokale e shoqërisë civile, me seli në Mitrovicën e Veriut, në Kosovë dhe është themeluar në Dhjetor 2011.

Punojmë në forcimin e kulturës demokratike dhe dialogut në rajonin e Mitrovicës

Përmirësimi i dukshëm i politikave sociale në rajonin e Mitrovicës

Identifikimi dhe promovimi i interesave të qytetarëve të Mitrovicës

Vendosja e mekanizmave efektivë që do të mundësojë organizatave të shoqërisë civile të monitorojnë llogaridhënien e qeverive lokale dhe institucioneve

Krijimi i mundësive për shkëmbim të lirë ndërkulturor

Lajme


Lexoni historinë tonë

sesion-trajnimi-hyrje-ne-te-drejtat-e-njeriut

ACDC Lajme | 2021-11-14

Sesion trajnimi – Hyrje në të drejtat e njeriut

Si pjesë e projektit të financuar nga UNMIK-u "Lehtësimi i qasjes ...

konferenca-perfundimtare-ceshtjet-pronesore-ne-kosove-30-nentor-2021-1100-1230

Njoftime | 2021-11-25

Konferenca përfundimtare “Çështjet pronësore në Kosovë” 30 Nëntor 2021. 11.00 – 12.30

OJQ ACDC Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike përzemërsisht ju fton ...

ankete-korrupsioni-ne-kosoves-veriut-2

Media | 2021-11-18

Anketë - Korrupsioni në Kosovës Veriut

Në kuadër të projektit "Rritja e reagimit institucional ndaj korrupsionit në veri ...

Për më shumë informacion
na kontaktoni

0


Projektit

0+


Përfituesit

0


Publikime

0+


Partneritete

Të tjerët për ne

Donatorët dhe partnerët

US Ambasada Kosovo
Kfos
Unmik
CSSP
Britanska ambasada na Kosovu
NED
ATRC
GIZ
IBCM
Kancelarija Poverenika za jezike

Pajtohuni në gazetën tonë