10 vite përvojë


Për ne

Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike (ACDC) është një organizatë lokale e shoqërisë civile, me seli në Mitrovicën e Veriut, në Kosovë dhe është themeluar në Dhjetor 2011.

Punojmë në forcimin e kulturës demokratike dhe dialogut në rajonin e Mitrovicës

Përmirësimi i dukshëm i politikave sociale në rajonin e Mitrovicës

Identifikimi dhe promovimi i interesave të qytetarëve të Mitrovicës

Vendosja e mekanizmave efektivë që do të mundësojë organizatave të shoqërisë civile të monitorojnë llogaridhënien e qeverive lokale dhe institucioneve

Krijimi i mundësive për shkëmbim të lirë ndërkulturor

Lajme


Lexoni historinë tonë

ojq-acdc-lansoi-programin-shkolla-per-te-drejta-te-njeriut-ne-veriun-e-kosoves

ACDC Lajme | 2021-04-24

OJQ ACDC lansoi programin “Shkolla për të drejta të njeriut” në veriun e Kosovës

23.04.2021 “Shkolla e të Drejtave të Njeriut” në veri të ...

konference-sherbimi-falas-i-ndihmes-juridike-ne-kosove-mundesite-sfidat-dhe-pengesat-29-pril-2021-1100

Njoftime | 2021-04-26

Konferencë “Shërbimi falas i ndihmës juridike në Kosovë - mundësitë, sfidat dhe pengesat” 29 Pril 2021 – 11:00

OJQ ACDC - Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike, ka kënaqësinë të ...

Për më shumë informacion
na kontaktoni

0


Projektit

0+


Përfituesit

0


Publikime

0+


Partneritete

Të tjerët për ne

Donatorët dhe partnerët

US Ambasada Kosovo
Kfos
Unmik
CSSP
Britanska ambasada na Kosovu
NED
ATRC
GIZ
IBCM
Kancelarija Poverenika za jezike

Pajtohuni në gazetën tonë