20.02.2023. » 17:49 | ACDC


Dita Botërore e Drejtësisë SocialeNë vitin 2007, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara vendosi që 20 shkurti të festohet si Dita Botërore e Drejtësisë Sociale.

dita-boterore-e-drejtesise-sociale
FOTO: ACDC

Në vitin 2007, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara vendosi që 20 shkurti të festohet si Dita Botërore e Drejtësisë Sociale. Besohet se festimi i kësaj dite kontribuon në fuqizimin e mëtejshëm të përpjekjeve të komunitetit ndërkombëtar për zhdukjen e varfërisë, rritjen e shqetësimit për dinjitetin e punës, mundësitë e barabarta dhe qasjen e drejtë në të mirat sociale dhe në drejtësi për çdo qenie njerëzore.

Prandaj, ne besojmë se promovimi i drejtësisë sociale, përveç bazës ndërkombëtare dhe kombëtare, duhet të arrihet edhe në baza rajonale dhe se ajo mund të mbështesë një shoqëri të drejtë shoqërore në të cilën të gjithë njerëzit gëzojnë të drejta të barabarta dhe të kenë mundësi të barabarta për të realizuar potencialin e tyre dhe marrin pjesë në mënyrë të barabartë në të gjitha aspektet e jetës.