02.06.2023. » 12:24 | ACDC


Konferencë publike “Diskriminimi në Mitrovicën e Veriut” 08 Qershor 2023 11:00 – 13:30OJQ ACDC - Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike ju fton përzemërsisht të merrni pjesë në konferencën publike “Diskriminimi në Mitrovicën e Veriut”.

konference-publike-diskriminimi-ne-mitrovicen-e-veriut-08-qershor-2023-1100-1330
FOTO: ACDC

OJQ ACDC - Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike ju fton përzemërsisht të merrni pjesë në konferencën publike “Diskriminimi në Mitrovicën e Veriut”.

Konferenca do të mbahet në Hotel Nartel (Kalabria Bll B2 Llam B, Pristina, 10000) më 8 Qershor 2023, duke filluar nga ora 11:00, dhe diskutimi do të fokusohet në hulumtimin e realizuar nga OJQ ACDC për perceptimin e qytetarëve për diskriminimin në këtë komunë.

Më tej, në konferencë do të diskutohet për rolin e Këshillit të Evropës dhe Organizatave të Shoqërisë Civile në reagimin ndaj diskriminimit në nivel lokal. Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet garantimit të të drejtave të qytetarëve dhe zbatimit të legjislacionit në luftimin e praktikave diskriminuese.

Panelistët:

  • Frank Power – Shef i Zyrës, Zyra e Këshillit të Evropës në Prishtinë
  • Blendë Pira – Hulumtuese Ligjore dhe Koordinatore e Programit në Nismën Rinore për të Drejtat e Njeriut (YIHR) 
  • Dushan Radakoviq – Drejtor Ekzekutiv në OJQ ACDC
  • Moderator Aleksandar Rapajiq – Drejtor Programi në OJQ ACDC

Luteni ta konfirmoni pjesëmarrjen në e-mail: slobodan.stosic@acdc-kosovo.org