30.09.2021. » 13:35 | ACDC


Nënshkrimi i kontratave me 10 përkthyes dhe 5 bashkëpunëtorë ligjorëMe datën 2909.2021, në Gjykatën Themelore të Mitrovicës, drejtori ekzekutiv i OJQ ACDC, Dushan Radakoviq, nënshkroi marrëveshje me 10 përkthyes dhe 5 bashkëpunëtor professional, të cilët do të zgjedhin dhe zvogëlojnë numrin e lëndëve të pazgjidhura.

nenshkrimi-i-kontratave-me-10-perkthyes-dhe-5-bashkepunetore-ligjore
FOTO: ACDC

Me datën 2909.2021, në Gjykatën Themelore të Mitrovicës, drejtori ekzekutiv i OJQ ACDC, Dushan Radakoviq, nënshkroi marrëveshje me 10 përkthyes dhe 5 bashkëpunëtor professional, të cilët do të zgjedhin dhe zvogëlojnë numrin e lëndëve të pazgjidhura.

  

Përkthyesit dhe bashkëpunëtorët profesional do të angazhohen përmes OJQ ACDC në projektin "Lehtësimi i Qasjes në Drejtësi dhe Promovimi i të Drejtave të Njeriut në Rajonin e Mitrovicës", që është financuar nga UNMIK-u. Drejtori Ekzekutiv i Qendrës Avokuese për Kulturë Demokratike, Dushan Radakoviq, u ka uruar suksese përkthyesve dhe bashkëpunëtorëve profesional në punën e tyre.